Brottet

Kystmuseet

Kystmuseet Hvaler er Østfoldmuseets avdeling for kystkultur.

Museet ligger på Nordgården Dypedal på Spjærøy. Langs kysten kunne man sjelden overleve av havet eller jorden alene. Kombinasjonen mellom jordbruk og fiske, losvirksomhet, rederivirksomhet og annen næring knyttet til sjøen var et dominerende trekk ved kystkulturen.

Klikk her for å finne ut hva som skjer på museet i sommer

Kystmuseet Hvaler
Nordgården Dypedal
Spjærøy
1684 Vesterøy
Telefon: 69 37 66 47
Epost: Kystmuseet@ostfoldmuseet.no

Arenaen Brottet Amfi

Arenaen Brottet Amfi eies av Hvaler Kulturvernforening, tidligere Kystmuseet. Hvaler Kulturvernforening har for tiden ca 230 medlemmer, et styre som ledes av Paul Henriksen og flere utvalg som tar seg av de ulike delene av museets virksomhet.  Mer om dette på:  museumsnett.no/hvaler

Arenaen Brottet
er etablert gjennom betydelig arbeidsinnsats fra november 2004 til premieren 14. juli 2005. Dette skal være en arena som kan brukes til ulike kulturelle aktiviteter i tiden fremover. Ønsker du å leie Brottet:  Kontakt Paul Henriksen på: paulh@online.no eller på tlf: 41 46 37 71

 

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente ut granitt i dette området i 1873, og brottet var i drift i 100 år. Spisebrakke, smie og maskinrom fra 1946 er under restaurering.

Dypedal Stenhuggeri var det første firmaet som startet drift her i 1893. Det var et lokalt aksjeselskap som produserte kantsten, gatesten og finsten. I 1906 ble brottene på Dypedal kjøpt opp av Fredrikstad Stenhuggeri, og det ble fra da av i hovedsak produsert kantsten her. Brottene ved Nordgårdsbrygga var de siste hvor det var produksjon på Hvaler. De siste stenene ble hogget i 1980.

I Stenbrottet kan man se den faste utstillingen ”Hogget i granitt”. Utstillingen er åpen året rundt.