Historie

Stenhoggern

Stenhogger`n (spilt sesongen 2005 – 2007 & 2012)  handler om stenhogger og stenhoggersmed Karl Anton Berg som bor på Spjærøy på Hvaler for ca 100 år siden.  Stykket følger hans kamp for bedre arbeids og levekår. Parallelt med dette skal det bygges både ny kirke og nytt Folkets Hus på Spjærøy.

I typegalleriet møter vi hardtarbeidende stenhoggere, kompromissløse stenredere, griske bønder, innflyttede svensker og moralens voktere, og kjærlighetshungrige ungdommer…

Manus:  Hans-P. Thøgersen.  Musikk:  Svein Gundersen   Sangtekster:  Hans-P. Thøgersen og Jens O. Simensen. 

Hvalers stenhoggeres historie

Litt om stenhogging

Første del i arbeidsoppgavene for å få emner var å sprenge løs sten-blokker. Stenhoggeren beregnet blokkstørrelsen etter de produktene de skulle lage, målte seg innover og satte i gang og borre ut borrehull som de senere skulle bruke til å sprenge ut blokken.

Sten 3

For å lage borrehullene, ble det brukt en feisel (hammer) og ulike bor. For å forhindre at hullet tetnet til med grus, helte de stadig vann oppi fra en kanne, eller fra en boks litt ovenfor hullet.

Grusen ville dermed sprute opp sammen med vannet. For å slippe å få stensplinter i øyet osv, tok de en kvast av gran eller lyng over boret.  Kalt borekusa.

Sten 2

En trenet stenhugger klarte en meters borehull på en god time. Forutsatt nyslipte bor. Gikk fortere om to mann samarbeidet. Den ene holdt boret og brukte feiselen mens den andre slo med slegga.

sten 1

Når hullene var ferdig drysset de minekrutt oppi og knuste den med ladestokken. Med kniven laget de et snitt i lunta og førte den ned til kruttet. La så en papirbit oppå kruttet, fylte opp med stenmjøl helt til topps og tente på.  ”Fyr her”, ble ropt.  Så kom det et ”puff” og blokka var løs.

Sten4

For å kile opp blokka riktig, måtte stenhuggerne ha kunnskap om granittens delingsegenskaper, og de varierte fra sted til sted. Klyven går vannrett og er sterkest.

Busta går loddrett i nord/syd retning og villklyven,som ikke finnes alle steder, går loddrett i øst/vest retning. Så merket de med brenner hvordan blokka skulle deles og de startet med å lage kilehull.

Når emnet var kilt ned til ønsket størrelse ble den delt opp i skiver. Det var å beregne dimensjonen på blokka slik at den kunne deles i 2, 4 eller 8 skiver. Etter pussing kom de ulike produktene;
gatesten, kantsten og finsten som ble sendt til Christiania, eller Buenos Aires eller Havana