Hvaler

Severdigheter

Besøk disse stedene

Spjærøy kapell

«Spjærøy kapell»

Spjærøy kapell er et kapell reist på Dypedal, Spjærøy på Hvaler i Fredrikstad domprosti. 26. mai 1887 besluttet Hvaler herredstyre å bygge et nytt kapell med 175 sitteplasser. To år senere, 22. mai 1889, ble grunnstenen nedlagt. På den er en sølvplate med teksten «Dypedals Kapell reist Aaret 1889 til Vaar Herres Jesu Christi Ære og Hvaløers Menigheds Gavn» montert.

Hvaler Kirke

«Hvaler Kirke»

Hvaler kirke er en av Norges eldste kirker, beliggende på Kirkeøy utenfor Skjærhalden i Hvaler kommune. Norges tredje største myntfunn er gjort i Hvaler kirke. Hvaler kirke har en romansk stil og er fra 1100-1200-tallet.

Hvaler

Østfolds perle

Hvaler informasjon

Hvaler er en øykommune beliggende sørvest i Østfold, ytterst i Oslofjorden, på østsiden av fjorden, syd for Fredrikstad.

Kommunen består av 833 øyer, holmer og skjær over 20 m². Største tettsted er kommunesenteret Skjærhalden, som ligger på Kirkeøy. Fra Skjærhalden til Fredrikstad er det ca. 28 km. Kommunen hadde i 2007 3 880 innbyggere.

Om sommeren mangedobles innbyggerantallet hvis en medregner alle hyttegjestene. Man regner at det er cirka 30 000 personer i kommunen i den mest aktive ferieperioden.

Den største primærnæringen er fiske. Største havn på Hvaler er Utgårdskilen, som er den største fiskehavnen øst for Lindesnes.

Hvalers største øyer og øygrupper

Akerøya 1,6 km²
Asmaløy 9,1 km²
Herføl 1,9 km²
Kirkeøy 29,6 km²
Lauer
Papper 2,1 km²
Nordre Sandøy 2,4 km²
Singløy 2,2 km²
Spjærøy 8,0 km²
Søndre Sandøy 4,2 km²
Tisler
Vesterøy 15,2 km²